Modlitwa, posiłki, rozmowy – to wszystko elementy wspólne w funkcjonowaniu każdej chaty na Obozie w Białym Dunajcu. To szczegóły jednak sprawiają, że człowiek czuje się w danym miejscu jak we własnym domu. Co wyróżnia Maciejówkę?

(Zróżnicowanie pomiędzy wrocławskimi duszpasterstwami akademickimi, z którymi mieli szansę zetknąć się studenci na XXV Obozie Adaptacyjnym Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu, jest ogromne. Każdy może więc znaleźć takie duszpasterstwo, które będzie komplementarne z jego naturą, oczekiwaniami i pomysłami na budowanie wspólnoty.

Maciejówka – to jedno z nich. Ci, którzy na tegorocznym „Białym” po raz pierwszy weszli w progi chaty tej wspólnoty – mogli spotkać się z pewnymi szczególnymi zwyczajami.)

Bliżej nieba…

Niektórzy mówią, że sercem chaty jest kuchnia. To z pewnością ważna intuicja… Najważniejsze spotkania odbywają się jednak w kaplicy. Ta w przypadku Maciejówki przygotowana była na czas obozu na poddaszu chaty. Przed ołtarzem oraz z boku kaplicy ustawione były ikony, sprzyjające kontemplacji. Uderzająca w wystroju kaplicy była prostota i piękno – do jej zaaranżowania wykorzystane były kamienie oraz elementy wykonane ręcznie przez uczestników Obozu.

Maciejówka tym wyróżnia się na tle innych duszpasterstw w sposobie przeżywania modlitwy, że często nawiązuje do wspólnoty z Taizé, inspirując się chociażby zaczerpniętymi stamtąd kanonami.

Posiłkowe tradycje

To przestrzeń szczególnie celebrowana. Przynajmniej jeden posiłek każdego dnia musiał być wspólny. W dni, podczas których odbywały się wyjścia w góry, była to obiadokolacja. Pierwsze danie w czasie posiłku spożywane było zawsze w milczeniu, przy dźwiękach muzyki klasycznej. Naczynia z potrawami stawiane były na końcu stołów, po czym przekazywane kolejnym osobom. Zwyczaj ten uczył odpowiedzialności za wspólnotę i przełamywania egoizmu – nakładać sobie trzeba było tyle, aby nie zabrakło kolejnym osobom… Innym ciekawym pomysłem, który uczył odpowiedzialności za wspólnotę, było spożywanie dwóch dań na jednym talerzu – służyło to oczywiście oszczędzeniu pracy zmywającym danego dnia naczynia.

Choć nie jest tajemnicą, że posiłki rozpoczynały i kończyły się modlitwą, to jednak tu również ujawnia się specyfika Maciejówki – formą modlitwy zawsze był śpiew, który ponadto miał charakter kontemplacyjny. Niejako podwyższał rangę spotkania przy stole…

Śpiew

Muzyka była dla mieszkańców domu na tyle ważną formą budowania wspólnoty, że w próbach brali udział wszyscy mieszkańcy domu. Dbaniu o podtrzymywanie tradycji śpiewu w duszpasterstwie sprzyja fakt, iż jeden z duszpasterzy

Maciejówki, ks. Bartłomiej Kot, jest jednocześnie zawodowym muzykiem.

Cicha obecność

Dwutygodniowy pobyt w Białym Dunajcu to szansa na poznanie nowych osób i zawiązanie relacji, a niekiedy i przyjaźni. Obecność niektórych przejawiała się jednak w sposób szczególny. Niemal przez cały czas trwania Obozu był z nami ks. Mirosław Maliński – Rektor Duszpasterstwa, a przy tym człowiek bardzo ceniony za swoją mądrość i doświadczenie. Pracując w zaciszu swojego  pokoju – zawsze gotów był służyć rozmową i radą wszystkim tym, którzy tego potrzebowali.

Postacią nadającą wspólnocie szczególnego klimatu był też pewien sympatyczny czworonóg. Nostra, bo o niej mowa, to pies, który od dwóch lat obecny jest w Duszpasterstwie.

Oczywiście, Obóz to przede wszystkim wspólne wyjścia w góry, ale również dyskoteki, planszówki, gry zespołowe i rozmowy. To pochłaniało najwięcej czasu. Opisane powyżej elementy charakterystyczne duszpasterstwa – można natomiast porównać do przypraw. Bo tak jak każde danie ma nam dodać sił, tak każde duszpasterstwo ma nam pomóc spotkać Boga i drugiego człowieka. O ile jednak w przypadku posiłku intensywność i zróżnicowanie przypraw często decyduje o tym, czy sięgniemy po daną potrawę, czy nie, o tyle klimat danego duszpasterstwa decyduje, czy będziemy się w nim dobrze czuli. Bo przecież o to właśnie chodzi – aby znaleźć taką drogę, która da nam radość.

Wszyscy, którzy czują, że klimat Maciejówki będzie im odpowiadać – zaproszeni są do przyjścia do Duszpasterstwa na Dni na Dobry Początek, które są szansą na wspólną integrację. W tym roku odbędą się w dniach 7-10.10.

Daniel

© 2014-2021 CODA Maciejówka
Śledź nas:           
Skip to content