Ks. Bartłomiej Kot pojawił się w Maciejówce jako student wrocławskiej Akademii Muzycznej w 2002 roku. Od tego czasu towarzyszy muzycznie i duchowo scholi naszego duszpasterstwa. Najpierw jako gitarzysta, potem jako kompozytor, a teraz (od 2014 roku) duszpasterz.

Podkreśla, że jego kompozytorskie credo ma trzy punkty, w których muzykę rozumie jako:

  1. Służbę 1 P 4, 10
  2.  Język Ef 5, 19; Iz 40, 1-2
  3. Przestrzeń spotkania mocno związaną z przestrzenią życia.

Jest autorem wielu pieśni, którymi modlimy się w Maciejówce, ale również kompozytorem oratoriów i piosenek…