Spowiedź od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:20 do 18:50

Spowiednica, czyli specjalny pokój, znajduje się w nawie północnej Kościoła, na przeciwko tabernakulum (wejście po schodkach).

Poniedziałek – ks. Jan Inglot
Wtorek – ks. Mirosław Maliński
Środa – ks. Mirosław Maliński
Czwartek – ks. Bartłomiej Kot
Piątek – ks. Jan Inglot