Jeżeli chcecie zawrzeć Sakrament Małżeństwa w naszym kościele to w pierwszej kolejności — skontaktujcie się z ks. rektorem Mirosławem Malińskim (kontakt w stopce) w celu ustalenia daty ślubu.

Księża również zajmują się kwestią liturgii Mszy Św,, kontaktujcie się z nimi w sprawie:

  • wyboru czytań (Teksty czytań do wyboru w obrzędzie małżeństwa do pobrania poniżej),
  • przebiegu Mszy św. z udzieleniem sakramentu małżeństwa
  • dekoracji w kościele (klęczniki, kwiaty)

Kontakt do organisty: Andrzej Grodziński 889 898 739

Materiały do pobrania:

Teksty czytań do wyboru w obrzędzie małżeństwa