Podstawowym zadaniem stawianym naszemu duszpasterstwu, jest formacja studentów. 

Formacja nie tylko w znaczeniu duchowym, ale taka, która obejmuje bardzo wiele obszarów życia. Aby móc dojrzale, świadomie rozwijać swoją wiarę, potrzeba nam najpierw poznać siebie po prostu jako człowieka: swoje postawy, uczucia, motywacje. Dopiero na takim fundamencie możemy budować naszą relację z Panem Bogiem. Im lepiej będę znać siebie, tym wydajniej będę służyć innym, a tym samym – przybliżać się do Boga.

Dlatego oprócz szeregu aktywności integracyjnych w naszym duszpasterstwie, każdy z nas wybiera jakąś drogę formacji.

Dla jednych jest to Akademia Intelektu, która niewątpliwie rozwija, uczy krytycznego myślenia, zadawania ważnych pytań, ale i szukania na nie odpowiedzi. Pomagają nam w tym ciekawi, wartościowi ludzie, których zapraszamy zawsze w czwartkowe wieczory.

Często jednak to trochę mało…  

Wielu studentów przychodzi do Maciejówki (i szybko się zadomawia) ze względu na możliwość bardzo konkretnej drogi ku dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Światło-Życie. Ewangelizacja,  katechumenat i diakonia to trzy etapy drogi formacyjnej Oazy dla każdego człowieka – od dzieci, przez studentów po całe rodziny.