Kolejny nabór do klasy filozoficznej odbędzie się na wiosnę 2021 r. Jeśli jesteś zainteresowany/-na, śledź ogłoszenia Maciejówki

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę. Zapisy są ogłaszane na początku semestru. Obecnie spotykamy się online w dwóch grupach. W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, w drugiej czytamy i omawiamy lekturę semestru, czyli Jak być uczonym M. Hellera.  Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)

Jeśli chcesz dołączyć, śledź ogłoszenia Maciejówki. Przed rozpoczęciem kolejnego semestru pojawi się informacja o zapisach.

Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot