Zaczęliśmy nabór do Klasy na semestr letni 2020/2021. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, wysłuchaj audycji, którą znajdziesz pod tym linkiem oraz napisz do 7 marca e-mail na adres [email protected]

W tym semestrze planujemy czytanie Wstępu do filozofii Karla Jaspersa.

temat e-maila: Klasa filozoficzna marzec 2021

treść e-maila: Dwa zdania na temat tego, jaka myśl z wysłuchanej audycji była dla Ciebie najbardziej wartościowa? Podpisz się imieniem i nazwiskiem

————————————————————

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę. Zapisy są ogłaszane na początku semestru. W pierwszym semestrze 2020/2021 spotykaliśmy się online w dwóch grupach. W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, rekomendując sobie wzajemnie wartościowe treści. W drugiej części spotkania czytamy i omawiamy lekturę semestru. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)
M. Heller, Jak być uczonym.

Jeśli chcesz dołączyć, śledź ogłoszenia Maciejówki. Przed rozpoczęciem kolejnego semestru pojawia się informacja o zapisach.

Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot