Ogłaszamy nabór do klasy filozoficznej!
Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało
od 1 do 10 października 2021 r.
Żeby wziąć udział w zajęciach, trzeba w wyznaczonym terminie
przesłać e-mail na adres [email protected]

temat e-maila: Klasa filozoficzna październik 2021

treść e-maila: Dwa zdania na temat tego, z jaką wartościową treścią miałeś/miałaś ostatnio do czynienia? Podpisz się imieniem i nazwiskiem.

Terminy spotkań ustalimy wspólnie po przyjęciu zgłoszeń.

W tym semestrze planujemy czytanie nowej książki polskiego filozofa Tomasza Satwiszyńskiego – Ucieczka od bezradności. 

————————————————————

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę. Zapisy są ogłaszane na początku semestru. W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, rekomendując sobie wzajemnie wartościowe treści. W drugiej części spotkania czytamy i omawiamy lekturę semestru. W spotkaniach klasy może uczestniczyć każdy student, który prześle w terminie mailowe zgłoszenie. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)
M. Heller, Jak być uczonym.
Karl Jaspers, Wstęp do filozofii.

Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot