Rekrutacja na I semestr wiosenny 2023/2024 trwa do 15 października. Spotkania w tym semestrze będą odbywać się w piątki o 16.00 na Nadodrzu*. Zaczynamy 20 października. Naszą lekturą będą fragmenty dzieł Platona, jednego z największych filozofów starożytności. To jeden z tych myślicieli, którego sposób rozumienia świata do dzisiaj jest obecny w naszym myśleniu. Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach klasy, konieczne będzie wykonania prostego zadania rekrutacyjnego: 

Przeczytaj lub posłuchaj pierwszego rozdziału książki Jacka Dukaja pt. Po piśmie (link do lektury) i do 15 października do godziny 23:47 prześlij e-mail na adres bartlomiejkot1@gmail.com z krótką wypowiedzią na temat tej lektury.

Tytuł maila:
Klasa filozoficzna – zapisy.
Podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem,
podaj numer telefonu
oraz rok i kierunek Twoich studiów.

Wiadomości przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.

Spotkania prowadzi x. Bartłomiej Kot, duszpasterz akademicki Maciejówki, muzyk, kompozytor i popularyzator filozofii.

*w dokładne miejsce spotkania zostaniesz wtajemniczony w wiadomości zwrotnej przy zapisach. Jeśli nie możesz spotykać się w tym terminie zaznacz to w e-mailu. Jeśli będzie więcej takich osób, zaproponujemy drugi termin spotkania. 

————————————————————————————— czytaj więcej ————————————————————————————————-

Na czym polegają spotkania?

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę.

W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, rekomendując sobie wzajemnie wartościowe treści.

W drugiej części spotkania czytamy i omawiamy lekturę semestru. W spotkaniach klasy może uczestniczyć każdy student, który prześle w terminie mailowe zgłoszenie. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)
M. Heller, Jak być uczonym.
Karl Jaspers, Wstęp do filozofii.
Tomasz Satwiszyński,  Ucieczka od bezradności.
Martin Buber, Obrazy dobra i zła.
Helena Texiera Respondek O co chodzi w byciu człowiekiem
Miguel de Unamuno O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i śród narodów

Miejsce spotkań ustalamy w ramach grupy (najczęściej są to kawiarnie, herbaciarnie lub plenery) Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot