Ogłaszamy nabór do klasy filozoficznej!
Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało
od 20 do 27 lutego 2022 r.

Żeby wziąć udział w zajęciach, trzeba w wyznaczonym terminie
przesłać e-mail na adres ameliacharatonik@gmail.com

temat e-maila:
Klasa filozoficzna marzec 2022

treść e-maila:
Dwa zdania na temat tego, z jaką wartościową treścią miałeś/miałaś ostatnio do czynienia? Podpisz się imieniem i nazwiskiem.

Terminy spotkań ustalimy wspólnie po przyjęciu zgłoszeń.

lektura semestru: Martin Buber Obrazy dobra i zła

————————————————————

Na czym polegają spotkania?

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę.

W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, rekomendując sobie wzajemnie wartościowe treści.

W drugiej części spotkania czytamy i omawiamy lekturę semestru. W spotkaniach klasy może uczestniczyć każdy student, który prześle w terminie mailowe zgłoszenie. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)
M. Heller, Jak być uczonym.
Karl Jaspers, Wstęp do filozofii.
Tomasz Satwiszyński,  Ucieczka od bezradności. 

Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot