Rekrutacja na semestr wiosenny 2023 r. jest już zamknięta. We wrześniu 2023 ogłosimy rekrutację i lekturę na kolejny semestr.

 

Na czym polegają spotkania?

Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę.

W pierwszej części spotkania, rozmawiamy na tematy związane z literaturą, sztuką, życiem kulturalnym, rekomendując sobie wzajemnie wartościowe treści.

W drugiej części spotkania czytamy i omawiamy lekturę semestru. W spotkaniach klasy może uczestniczyć każdy student, który prześle w terminie mailowe zgłoszenie. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (cz. 1)
M. Heller, Jak być uczonym.
Karl Jaspers, Wstęp do filozofii.
Tomasz Satwiszyński,  Ucieczka od bezradności.
Martin Buber, Obrazy dobra i zła.
Helena Texiera Respondek O co chodzi w byciu człowiekiem
Miguel de Unamuno O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i śród narodów

Miejsce spotkań ustalamy w ramach grupy (najczęściej są to kawiarnie, herbaciarnie lub plenery) Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot