Zakończyliśmy lekturę księgi Jonasza. W kolejnym cyklu spotkań biblijnych, który zacznie się 13 XI 2020 r., ks. Bartłomiej Kot będzie wprowadzał nas w medytację nad 5 rozdziałem Ewangelii wg. św. Mateusza. Każde z kolejnych ośmiu spotkań będzie poświęcone jednemu z ośmiu błogosławieństw.

Spotykamy się się w piątki o 13.00 online na Facebooku Maciejówki.