Podczas każdej Eucharystii jednoczymy się z Chrystusem. Tak blisko, że tworzymy z Nim jedno ciało. To właśnie podczas Eucharystii, która jest ofiarą Ciała i Krwi Chrystusa – jedyną i tą samą, sprawowaną od setek lat, przekraczamy granice czasu i przestrzeni. Na tym polega Kościół.

Dlaczego podczas Eucharystii używamy bielizny? Co oznacza słowo “patena”? Czym jest i czemu służy korporał? Dlaczego sposób składania bielizny kielichowej jest tak istotny? Czy uproszczenie liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiło, że jest ona biedniejsza i straciła na swojej tajemniczości? I co na Mszy Świętej robi welon?
Przez te pytania przeprowadza nas ks. Adam Kwaśniewski.

Drugie spotkanie z cyklu “Formacja dla ministrantów” do odsłuchu dla wszystkich na kanale Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Jesteś już ministrantem lub chcesz rozpocząć swoją przygodę z liturgią? Zapraszamy na spotkania specjalnie dla panów w środy. 19:00 Eucharystia, 20:00 spotkanie na wieży.

© 2014-2021 CODA Maciejówka
Śledź nas:           
Skip to content