DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE WSPARCIE NASZYCH TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ.
JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA WASZĄ POMOC, A W ZAMIAN ZAPEWNIAMY O MODLITWIE W WASZEJ INTENCJI.