Cele

  • inicjatywa, której celem jest rozwój duchowy uczestników
  • przygotowanie do samodzielnego życia

Koszty

Pomoce (m.in. pomoce biurowe, notatniki)
Agapa – uroczysta kolacja podsumowująca cykl w semestrze letnim
1 400 zł
Zaproszenie rekolekcjonistów (koszty podróży, wyżywienia, drobnych
honorariów)
Razem

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: “WW”

Dane do przelewu

Numer konta:
Alior Bank

83 2490 0005 0000 4600 7718 7361

Nazwa i adres:
Kościół Rektoralny p.w. Świętego Macieja
pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań można znaleźć na stronie:
https://www.maciejowka.org/formacja/wymiary-wiary/