Cele

  • prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej

Koszty

Materiały formacyjne (notatniki, konspekty, książki F.Blachnickiego i inne)
Ksero, druk karteczek ze śpiewami, plakatów, itp.
1 000 zł
Razem

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: “Ruch Światło-Życie”

Dane do przelewu

Numer konta:
Alior Bank

83 2490 0005 0000 4600 7718 7361

Nazwa i adres:
Kościół Rektoralny p.w. Świętego Macieja
pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław

Informacje dotyczące działań prowadzonych przez Ruch Światło-Życie znajdziesz na poniższej stronie:
https://www.maciejowka.org/formacja/ruch-swiatlo-zycie/