Koszty

Koszty podstawowe
Ogrzewanie 15 000 zł
Prąd 5 000 zł
Woda 2 500 zł
Utrzymanie czystości + kuchnia (w tym konieczność zakupu nowej kuchenki) 7 000 zł
Konieczność zakupu nowych naczyń i garnków 1 000 zł
Malowanie, naprawy bieżące 10 000 zł
Konieczność zakupu szaf 8 500 zł
Razem 49 000 zł

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: „KO”

CODA Maciejówka stale się rozwija, czego skutkiem są pojawiające się nowe, dodatkowe potrzeby, do których należą:

Koszty dodatkowe
Zakup rzutnika oraz ekranu do kościoła 6 000 zł
Zakup garnków 2 000 zł
Obraz Jezusa Miłosiernego 18 000 zł
Wsparcie wyjazdów wakacyjnych
Razem 24 000 zł

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: “DP”

Dane do przelewu

Numer konta:
Alior Bank

83 2490 0005 0000 4600 7718 7361

Nazwa i adres:
Kościół Rektoralny p.w. Świętego Macieja
pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław