Cele

  • jednoczenie się poprzez realizację różnych projeków/wydarzeń społecznych

Koszty

Materiały – w zależności jaki projekt jest realizowany 300 zł
Produkty żywnościowe 200 zł
Razem 500 zł

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: “Inicjatywy”

Dane do przelewu

Numer konta:
Alior Bank

83 2490 0005 0000 4600 7718 7361

Nazwa i adres:
Kościół Rektoralny p.w. Świętego Macieja
pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław

Dopisek:
Inicjatywy