Cele

  • rozwój pasji i intelektualnych zainteresowań
  • organizacja spotkań z zaproszonymi gośćmi, np. ludźmi z świata kultury, nauki, specjalistami w danych dziedzinach (dotychczas np. Piotr Kałużny, Aleksander Doba, Joanna Lamparska, Marek Krajewski, Robert „Litza” Friedrich, )
  • nauka umiejętności, tj. promocja, logistyka, dystrybucja, przeprowadzenie wywiadu, kontakt z mediami, wystąpienia publiczne, pisanie artykułów, umiejętności techniczne (np. nagrywanie dźwięku, prowadzenie strony internetowej, redagowanie publikacji)
  • naukę myślenia wspólnotowego, nienastawionego tylko na własne ja i podejmowania działań budujących społeczeństwo obywatelskie

Koszty

Plakaty i ulotki promujące
Koszty związane z przygotowaniem spotkań
4 000 zł
Koszt zaproszenia gości
Razem

W przypadku wpłaty na tę inicjatywę prosimy o dopisek na przelewie: “AI”

Dane do przelewu

Numer konta:
Alior Bank

83 2490 0005 0000 4600 7718 7361

Nazwa i adres:
Kościół Rektoralny p.w. Świętego Macieja
pl. Nankiera 17a
50-140 Wrocław

Dopisek:
AI

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania Akademii Intelektu wejdź na stronę:
http://www.akademiaintelektu.org/