HISTORIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej „oazy”, czyli wyjazdu rekolekcyjnego o charakterze przeżyciowym, która odbyła się w 1954 r. z udziałem ministrantów. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”, „Ruch Niepokalanej”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki(patrz zdjęcie).

Od kilkunastu lat Ruch Światło-Życie działa także poza Polską: w Bułgarii, Brazylii, na Słowacji, Litwie, w Czechach, Niemczech, Austrii, na Białorusi, Ukrainie i na Łotwie, od 2006 roku w Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Kanadzie. Aktualnie działa w ponad 30 krajach, co czyni go Ruchem międzynarodowym.

 

Ruch Światło-Życie, popularnie zwany też OAZĄ, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

 

Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło – Życie jest tzw. foska – starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: Fos dzoe (światło i życie) splecionych literą omega.

12209126_923813511007259_129951294_o

 

Celem Ruchu Światło – Życie jest uformowanie NOWEGO CZŁOWIEKA, którego „życie” jest nieustannie napełniane Bożym „światłem” i Jemu podporządkowane. Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy program dziesięciu „DROGOWSKAZÓW NOWEGO CZŁOWIEKA” –

1.Jezus Chrystus.

2. Niepokalana.

3. Duch Święty.

4. Kościół.

5. Słowo Boże.

6. Modlitwa.

7. Liturgia

8.Świadectwo.

9. Nowa Kultura.

10. Agape.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło – Życie, aktualnie od 2015r. jest nim ks. Marek Sędek, a centrum Ruchu położone jest w Krościenku nad Dunajcem.

 

Wiecej: stronie adonai.oaza.pl