O Piśmie Świętym, postawie podczas modlitwy i poznawaniu samego siebie  

  O mądrości życiowej, diecie duchowej, duchowym odżywianiu

O świetle, życiu w pełni, światłości prawdziwej, dobrym słowie

O sercu, drodze do serca i jego nastrajaniu, celu życia, przyjaźni i o Bożym Narodzeniu

Gdy Jan nauczał, pytał go tłumy: 《Cóż więc mamy czynić?》” – tymi słowami rozpoczyna się Ewangelia z 3 niedzieli Adwentu. Warto zadać sobie to bardzo aktualne pytanie i spróbować znaleźć na nie odpowiedź. Propozycji bowiem może być wiele. Każdy z nas ma przecież inne zadanie do wykonania. Jakie jest Twoje? Odpowiedź znajdziesz w nagraniu poniżej.

O pierwszych stronach, o wyborach między dobrem a dobrem, o lepszym życiu, o prostowaniu dróg  

Podczas ostatniej konferencji, wygłoszonej w ramach tegorocznych rekolekcji adwentowych w naszym duszpasterstwie, ksiądz Robert opowiedział o tym, jakie miejsce we współczesnym świecie zajmują „pawie”. Zwierzęta te, podobnie jak dla pierwotnych chrześcijan, są dziś alegorią wyniosłości i braku wiary. Rekolekcjonista opowiedział o charakterystycznych dla nich postawach, starając się jednocześnie wyjaśnić ich przyczyny. Mówił także o tym, co ludziom potrzebne jest do prawidłowego rozwoju, a także jaki…

W trakcie środowego kazania ksiądz Robert Patro tłumaczył, dlaczego Jezus przebywając na Ziemi budził wokół siebie ogromne zainteresowanie. Opowiedział także o tym, skąd bierze się w nas wszelkie dobro, a także w jaki sposób nasza małość może stać się drogą do Boga. Dowiedzieliśmy się także w jakich okolicznościach Jezus daje ludziom to, czego najbardziej potrzebują. Jeżeli chcesz posłuchać o czym jeszcze mówił ksiądz Robert, wysłuchaj…

Wtorek był kolejnym dniem tegorocznych rekolekcji adwentowych, w czasie których skupialiśmy się na roli poszczególnych zwierząt w planie zbawienia. W trakcie pierwszej konferencji zastanawialiśmy się nad postacią osła. Ksiądz Robert przekonał nas, że warto stać się Bożym osłem. Podczas dzisiejszej nauki poznaliśmy kolejne biblijne zwierzę, którym tym razem był wół. Na początku przytoczone zostały fragmenty Biblii, w których te zwierzęta były wspominane. Podobnie…

Page 2 of 3 1 2 3
© 2014-2021 CODA Maciejówka
Śledź nas:           
Skip to content