SŁOWO NA DZIŚ

Starajcie się rozeznać, co podoba się Panu.

Ef 5,10

Nadchodzące wydarzenia