SŁOWO NA DZIŚ

Szczęśliwy człowiek, który zaufał PANU i PAN jest jego nadzieją.

Jr 17,7

Połącz się z nami!