SŁOWO NA DZIŚ

PANIE, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

Ps 102,2