SŁOWO NA DZIŚ

PAN jest blisko cierpiących udrękę, wybawi złamanych na duchu. Liczne są utrapienia sprawiedliwych, lecz PAN ze wszystkich ich wyzwoli.

Ps 34, 19-20

Nadchodzące wydarzenia