SŁOWO NA DZIŚ

„Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą”.

Łk 1,28

Nadchodzące wydarzenia