SŁOWO NA DZIŚ

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, wtedy PAN, Bóg Zastępów, będzie z wami, jak to mówicie.

Am 5,14