SŁOWO NA DZIŚ

Uwielbiaj, Jeruzalem, PANA, sław twego Boga, Syjonie!

Ps 147,12

Nadchodzące wydarzenia