SŁOWO NA DZIŚ

Bo drogi PANA są proste, chodzą po nich sprawiedliwi, a upadają na nich grzesznicy.

Oz 14,10b

Połącz się z nami!