SŁOWO NA DZIŚ

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec.

Łk 6,36

Nadchodzące wydarzenia