Klasa filozoficzna, to zamknięte spotkania w małych grupach, podczas których czytamy przez semestr wybraną lekturę. Zapisy są ogłaszane na początku semestru. Do tej pory czytaliśmy wspólnie:

Dietrich von Hildebrand, Wobec wartości
Józef Tichner, Filozofia dramatu
Josef Pieper, O wierze

W tym semestrze czytamy I część książki Władysława Tatarkiewicza Dzieje sześciu pojęć. 

Spotkania prowadzi ks. Bartłomiej Kot