SŁOWO NA DZIŚ
 Czcij swojego ojca i matkę – to jest pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci się dobrze powodziło i abyś cieszył się długim życiem na ziemi.
Ef 6,2-3

Podejmij się odpowiedzialności! Włącz się

Nadchodzące wydarzenia

Jak trafić!

Terminarz

Ogólny plan tygodnia

Kazanie na żądanie

2ryby.pl

Grupa dyskusyjna Maciejówki  Włącz się