SŁOWO NA DZIŚ

Niech się nie zawiodą wszyscy, którzy Cię oczekują, lecz tych, którzy knują nieprawość, niechaj spotka zawód!

Ps 25,3

Pomódl się z nami za Maciejówkę! Włącz się

Breaking News!

Jak trafić!

 ZIMA 16/17

Ogólny plan tygodnia

2ryby.pl

Grupa dyskusyjna Maciejówki  Włącz się