SŁOWO NA DZIŚ

Wejdźcie! Oddajmy pokłon, padnijmy przed Nim, klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył.

Ps 95,6