SŁOWO NA DZIŚ

PAN jest blisko cierpiących udrękę, wybawi złamanych na duchu. Liczne są utrapienia sprawiedliwych, lecz PAN ze wszystkich ich wyzwoli.

Ps 34, 19-20

Ogólny plan tygodnia

M jak Maciejówka

Jak trafić!

2ryby.pl

Więcej na 2RYBY.PL

Muzyka z Maciejówki