SŁOWO NA DZIŚ

Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Mk 12,30

Ogólny plan tygodnia

Zaproszenie NA SŁOWO

M jak Maciejówka

Jak trafić!

2ryby.pl

Więcej na 2RYBY.PL

Muzyka z Maciejówki