Chór Mathesianum jest amatorskim chórem mieszanym, który powstał 8 marca 2017 r. przy CODA Maciejówka z inicjatywy Kingi Gałek, która, jako dyrygent, dba o muzyczny rozwój chórzystów. Chór spotyka się w środy od 20 na próbach w sali na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, by rozwijać swoje umiejętności wokalne, emisyjne oraz pracować nad repertuarem w ramach przygotowań do kolejnych wydarzeń kulturalnych, odbywających się zarówno w Maciejówce, jak i poza nią. Repertuar chóru jest bardzo szeroki, znajdują się w nim utwory zarówno sakralne, jak i świeckie. Do tej pory chór zrealizował wraz z Fundacją Mathesianum oraz Fundacją Młoda Rzeczpospolita dwa koncerty w ramach Koncertu “Rzeczpospolita Śpiewająca” – organizowanego z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także projekty kolędowe, wielkopostne oraz “Muzyki z różnych stron świata”. W tym roku akademickim zrealizowany został projekt kolędowy, a obecnie chór pracuje nad koncertem jubileuszowym, który odbędzie się 8 marca 2020 roku o 17:30 w Sali Ossolineum. Będzie to szczególny koncert, na którym członkowie chóru zarówno obecni, jak i Ci, którzy kiedyś w nim śpiewali chcą wyrazić wdzięczność do Boga i siebie nawzajem za trzy lata wspólnej pracy i możliwości rozwoju. 14 maja zaplanowany został koncert Koncert Oratorium Mysteria Lucis ks. Bartłomieja Kota, który chór wykona wraz ze scholą maciejówki. Poza tym członkowie na chóru wspierają wokalnie także scholę Maciejówki, w której dzielą się swoimi talentami, śpiewając podczas Mszy Św. oraz innych wydarzeń w duszpasterstwie.

Inspektorem oraz menadżerem chóru jest Anna Szczepanowska, do której zgłaszać można chęć wszelkiego rodzaju współpracy, pisząc na adres mailowy ann.szczepanowska@gmail.com, dzwoniąc pod numer 603953571 bądź kontaktując się przez facebook. Aktualności i bieżące informacje na temat chóru można znaleźć na portalach społecznościowych.