„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (J 2,5)   Zapraszamy…

  „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.” (Mt 11,…

 „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.”…

 „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4….

  „Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.” (Ps 85, 8)  …

„Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;  błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.” (Mt 11,10) Zapraszamy na…

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” (Łk 21, 28)   Zapraszamy…

„Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków!” (Ap 1,5-6)  …

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;  każdy, kto w Niego wierzy, ma…

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.” (Łk 18,…