„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” Łk 3, 4….

„Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.” Ps 85, 8 Msze święte…

„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” Mt 25,…

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc…

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” Mt…

„Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” Mt 23,12 Msze święte…

„On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i…

„Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Mt…

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4,13 XXVIII niedziela zwykła Msze Święte (pn…

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.” J 15,16…

„Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.” J 10,27…

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,…