„Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.(J 20,29)   Zapraszamy na…

„Chrystus zmartwychwstał Alleluja!”     Zapraszamy na nabożeństwa: Msze Święte (pn–pt 19:00, nd 11:00 i…

„Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg…

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie,  Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki”. (J 8,…

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia..” (J 8,12b)  …

  „Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.” (Por….

Ogłoszenia 12 III 2017   „Z obłoku świetlanego odezwał się głos:  To jest mój Syn…

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,…

„Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.”…

„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (J 2,5)   Zapraszamy…