„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” Mt 5, 3 Msze święte (nd 11:00…

„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” 1 J 4,12…

„Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego” Ef 4, 30 Msze święte (nd 11:00 19:00, pn –…

Wakacje w Maciejówce Msze Święte od niedzieli do piątku, o 19:00 We wtorki i czwartki po Mszy Świętej czytamy papieża…

„Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.”…

„Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! Dmijcie w róg na nowiu podczas pełni, w nasz dzień…

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi” Ap 1,8 Msze…

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Msze święte (pn…

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” Mk 16,…

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.” J…

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.” J…

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają” J 10, 14 Msze święte…