„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4,13 XXVIII niedziela zwykła Msze Święte (pn…

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.” J 15,16…

„Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.” J 10,27…

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,…

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia…

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy…

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko…

„Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.” (J 10,14)  …

„Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.” (Por….

„Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.(J 20,29)   Zapraszamy na…

„Chrystus zmartwychwstał Alleluja!”     Zapraszamy na nabożeństwa: Msze Święte (pn–pt 19:00, nd 11:00 i…

„Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg…