„Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i…

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego…

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego…

„Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».” Mt…

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Mt 4,…

„Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” Łk 7, 16 Msze…

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Mt 8, 17 Msze święte…

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.”…

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mk…

„Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego.” J 1, 41b. 17b…

„Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.” Mk…

„Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi i Zbawiciel świata będzie panował nad nami.” Tegoroczną szopkę w…