„Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.” (Por….

Ogłoszenia 12 III 2017   „Z obłoku świetlanego odezwał się głos:  To jest mój Syn…

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,…

„Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.”…

„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (J 2,5)   Zapraszamy…

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.” (Mt 11, 25)…

 „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.”…

 „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4….

„Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.” (Ps 85, 8)   Zapraszamy…

„Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;  błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.” (Mt 11,10) Zapraszamy na…