Jeśli przeglądarka nie może poprawnie wyświetlić galerii, to sprawdź naszego
Facebook’a Maciejówka 🙂

Przygotowania do ESM Bazylea - Modlitwa Taize [powrót]