Gallery424 photos in 28 albums
RekolekcjeAdwentowe
Rekolekcje adwentowe 2007-12-16, 10 images
MikoAjNaPrzeskoku
Mikołaj na Przeskoku 2007-12-08, 14 images
AndrzejkiWRozance
Andrzejki w Różance 2007-12-01, 23 images
ProbaSpiewu
Próba śpiewu 2007-11-25, 9 images
RoczniczKsMrozka
Rocznicz ks. Mrozka 2007-10-19, 8 images
PielgrzymkaDoTrzebnicy03
Pielgrzymka do Trzebnicy 2007-10-15, 29 images
OtwarcieDziedzincaOssolineum
Otwarcie dziedzińca Ossolineum 2007-10-11, 9 images
BiaYDunajec2007
Biały Dunajec 2007 2007-09-05, 15 images
PieszaPielgrzymkaDoCzestochowy
Piesza pielgrzymka do Częstochowy 2007-08-04, 20 images
ZesAnieDuchaSwietego
Zesłanie Ducha Świetego 2007-05-26, 24 images
Odpust02
Odpust 2007-05-13, 39 images
Majowka
Majówka 2007-05-03, 22 images
OgniskoWNadolicach
Ognisko w Nadolicach 2007-04-21, 8 images
Sylwester
Sylwester 2006-12-30, 15 images
BiaYDunajec2006
Biały Dunajec 2006 2006-09-13, 18 images
NagrywaniePYty
Nagrywanie płyty 2006-07-10, 45 images
WDuszpasterstwie
W duszpasterstwie 2005-09-09, 10 images
PogrzebJanaPawAII
Pogrzeb Jana Pawła II 2005-04-08, 10 images
SylwesterUstron
Sylwester - Ustroń 2004-12-28, 3 images
BiaYDunajec2004
Biały Dunajec 2004 2004-10-01, 8 images
PielgrzymkaDoCzestochowy02
Pielgrzymka do Częstochowy 2004-08-05, 11 images
TratwyBiebrza
Tratwy - Biebrza 2004-07-14, 10 images
Sluby
Śluby 2004-05-02, 10 images
BiaYDunajec2003
Biały Dunajec 2003 2003-09-06, 13 images
Piwniczna2003
Piwniczna 2003 2003-08-05, 13 images
KajakiLitwa
Kajaki - Litwa 2003-08-03, 9 images
BiaYDunajec2002
Biały Dunajec 2002 2002-09-05, 8 images
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9