W roku akademickim spowiedź od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.30 do 19.00

Spowiadają:
ks. Mirosław Maliński
Ks. Bartłomiej Kot
Ks. Adam Kwaśniewski

Na spowiedź można się również umówić w innym terminie kontaktując się bezpośrednio z duszpasterzami.
Od lipca do września nie ma dyżurów spowiedzi.