W ramach spotkań z Katolicką Nauką Społeczną zajmiemy się w tym semestrze kasą. Spróbujemy sobie powiedzieć co Pismo Święte mówi o finansach, czy daje jakieś wskazówki jak być bogatym. Czy bogactwo aż tak bardzo przeszkadza w przeżywaniu wiary? Jak po chrześcijańsku ocenić podatki, kredyty i lokaty bankowe? Trochę teorii, ale dużo więcej życiowej praktyki.