SŁOWO NA DZIŚ

Wejdźcie! Oddajmy pokłon, padnijmy przed Nim, klęknijmy przed PANEM, który nas stworzył.

Ps 95,6

Nadchodzące wydarzenia

Ogólny plan tygodnia

M jak Maciejówka

Jak trafić!

2ryby.pl


Więcej na 2RYBY.PL

Muzyka z Maciejówki