SŁOWO NA DZIŚ

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył."

J 11,25

Ogólny plan tygodnia

M jak Maciejówka

Jak trafić!

2ryby.pl

Więcej na 2RYBY.PL

Muzyka z Maciejówki