SŁOWO NA DZIŚ

Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia.

J 5,24

Ogólny plan tygodnia

Zaproszenie NA SŁOWO

M jak Maciejówka

Jak trafić!

2ryby.pl

Więcej na 2RYBY.PL

Muzyka z Maciejówki